วิธีการติดตั้ง Skype บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้งไคลเอนต์ Skype บน Debian 11 Bullseye

Skype is a proprietary telecommunications application software owned and developed by Microsoft. Skype is one of the most known and recognized software for video, audio, and text communication app available across multiple platforms. For the most part, free to download and use, Skype is an …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Chromium Browser บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Chromium Browser บน Debian 11 Bullseye

Chromium เป็นโครงการเบราว์เซอร์โอเพ่นซอร์สที่มุ่งสร้างวิธีที่ปลอดภัย รวดเร็ว และเสถียรยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนในการท่องเว็บ โค้ดเบสของ Chromium ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และ Microsoft Edge, Opera และเบราว์เซอร์อื่นๆ อีกมากมายก็อิงตามโค้ดดังกล่าว …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง VirtualBox 6.1 บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง VirtualBox 6.1 บน Debian 11 Bullseye

VirtualBox is a free and open-source hypervisor for x86 and x86-64 virtualization, which the Oracle Corporation develops. The software targets users wishing to create virtual environments for servers and desktops that allow users and administrations to run multiple guest operating systems on a single …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง KGet Download Manager บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง KGet Download Manager บน Debian 11 Bullseye

KGet is an easy-to-use, powerful download manager. It has built-in translations and provides many features that most other managers don’t offer, such as night mode or intelligent speeding up on movies. It is a strong contender amongst open-source free download managers. Some of …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Git บน Debian 11 Bullseye

Git เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาเต็มที่และได้รับการดูแลอย่างแข็งขัน ซึ่งเริ่มพัฒนาในปี 2005 โดย Linus Torvalds ผู้สร้างเคอร์เนลระบบปฏิบัติการ Linux ที่มีชื่อเสียง Git ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการระบบควบคุมเวอร์ชันที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็นความพยายามร่วมกันและบางครั้งสามารถ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง PostgreSQL บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง PostgreSQL บน Debian 11 Bullseye

PostgreSQL is a highly stable and reliable database management system that has been used for more than 20 years. It’s supported by an active community who contribute their time to its development, which results in higher levels of resilience, integrity, and correctness. PostgreSQL …

อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่ debian

วิธีการติดตั้ง Yandex Browser บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Yandex Browser บน Debian 11 Bullseye

Yandex browser is the most popular internet browser for all major platforms. It’s based on Chromium, making it fast to load with Standards compliance ensuring no compatibility issues arise due to its ability to be customized through translation services if needed! In the …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Brave Browser บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้งเบราว์เซอร์ Brave บน Debian 11 Bullseye

Brave is a free and open-source web browser developed by Brave Software, Inc. based on the Chromium web browser. Brave is a privacy-focused internet browser that sets itself apart from other browsers by automatically blocking online advertisements and website trackers in its default settings. Brave …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Plex Media Server บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Plex Media Server บน Debian 11 Bullseye

Plex Media Server is software to store all your digital media content and access it via a client application such as your TV, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App, and many more platforms. Plex Media Server organizes your files and content into categories. It’s …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Rust บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Rust Debian 11

Rust is an open-source systems programming language that focuses on speed, memory safety, and parallelism. Developers use Rust to create a wide range of new software applications, such as game engines, operating systems, file systems, browser components, and simulation engines for virtual reality. …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Google Chrome บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Google Chrome บน Debian 11 Bullseye

Google Chrome is the most used Internet Explorer software on the earth, with a recent update in 2021 that Chrome is currently the primary browser of more than 2.65 billion internet users; as you would know, installing Debian 11, like most Linux distributions, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Microsoft Edge บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Microsoft Edge บน Debian 11

Debian 11 Bullseye users currently, by default, are only limited to the Firefox Internet Browser. However, many alternatives can be installed. Microsoft Edge is one alternative that has been in development for over a year and has been getting quite a lot of …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Node.js 17 & NPM บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Node.js 17 & NPM บน Debian 11 Bullseye

Node.js is an open-source, cross-platform, back-end JavaScript runtime environment built on Chrome’s V8 engine to build fast and scalable network applications and back-end APIs. Node.js uses an event-driven, non-blocking IO module that makes it very lightweight and practical. It is a fantastic choice for …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Apache Maven บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Apache Maven บน Debian 11 Bullseye

Apache Maven is an open-source tool that allows the building automation of your java projects. It can also be used for projects in C#, Ruby, etc. Its most famous usage would likely involve Java development! The maven project comes from the Apache Software Foundation, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Microsoft Fonts บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Microsoft Fonts บน Debian 11 Bullseye

Most Linux Distributions use open-source fonts to substitute Microsoft’s iconic typefaces like Arial, Courier New, and Times. Red Hat created the Liberation family to replace these similar-looking but different sizes — all you have to do is select your preferred font when editing …

อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่ debian