วิธีการติดตั้ง Linux Kernel 6.0 บน Rocky Linux

ติดตั้ง Linux Kernel Mainline บน Rocky Linux

As anyone who has used Rocky Linux Stream for any time knows, one of its primary focuses is stability. This can often mean that the distribution is relatively stable but usually has very outdated packages in terms of new features. For example, at …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Java บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Java (OpenJDK) บน Rocky Linux 9

Java is a powerful programming language that enables developers to create robust, high-performance applications. Java is fast, secure, and reliable, making it an ideal choice for developing mission-critical applications. Additionally, Java is platform-independent, meaning that compiled Java code can be run on any …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง SMPlayer บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง SMPlayer บน Rocky Linux 9

SMPlayer เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีที่สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใดก็ได้ มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา ทำให้การเพลิดเพลินกับวิดีโอโปรดของคุณเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็ตามรอบตัวคุณ! ส่วนหน้าที่เรียกว่า SMplayer …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง ImageMagick บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง ImageMagick บน Rocky Linux 9

ImageMagick เป็นแอปพลิเคชั่นโอเพ่นซอร์สฟรีที่สามารถติดตั้งเป็นการกระจายแบบไบนารีหรือซอร์สโค้ด มันสามารถแปลง อ่าน เขียน และประมวลผลภาพแรสเตอร์ ImageMagick ยังมีเวอร์ชันสำหรับทุกแพลตฟอร์มหลักๆ เช่น Android, BSD, Linux, Windows, Mac OSX, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Rust บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Rust Programming Language บน Rocky Linux 9

Rust เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระบบที่เน้นเรื่องความเร็ว ความปลอดภัยของหน่วยความจำ และความเท่าเทียม Rust มีความคล้ายคลึงกับ C++ แต่สามารถรับประกันความปลอดภัยของหน่วยความจำได้โดยใช้ตัวตรวจสอบการยืมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิง Rust ได้รับการสนับสนุนโดยชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่และเป็นมิตร …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง mpv Media Player บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง mpv Media Player บน Rocky Linux 9

MPV เป็นเครื่องเล่นสื่อโอเพ่นซอร์สฟรีที่ใช้งานได้หลากหลาย รองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอและเสียงต่างๆ มีตัวเลือกการควบคุมการเล่น เสียง และวิดีโอที่ครอบคลุม ตลอดจนการรองรับ URL อินพุตประเภทต่างๆ สำหรับการอ่านอินพุตจากแหล่งต่างๆ อื่นๆ …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง FFmpeg บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง FFmpeg บน Rocky Linux 9

FFmpeg is a powerful tool for manipulating audio and video files. It can decode, encode, transcode, mux, demux, stream, filter, and play nearly all multimedia files created on any platform. FFmpeg compiles and runs on Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD systems, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง MariaDB 10.6 บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง MariaDB 10.6 บน Rocky Linux 9

Oracle’s acquisition of MySQL in 2010 led to fears that the popular open-source database would become a paid service. In response, the original creators of MySQL developed MariaDB, and MariaDB is now one of the most popular open-source databases. Like MySQL, it is …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Snap & Snap-Store บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Snap & Snap-Store บน Rocky Linux 9

As any Linux user knows, there are a variety of package managers available, each with its advantages and disadvantages. While some package managers are more popular, they all have benefits and drawbacks. One relatively new package manager is Snap. Snap can be installed …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Redis บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Redis บน Rocky Linux 9

Redis is an open-source database frequently used as a cache or message broker. Unlike other databases, Redis stores data in memory, making it significantly faster. In addition, Redis supports a wide range of data structures, including strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง MySQL 8.0 บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง MySQL 8.0 บน Rocky Linux 9

MySQL is a relational database management system based on SQL (Structured Query Language). It is one of the most widely used database software for several well-known applications. MySQL is used for data warehousing, e-commerce, and logging applications, but web database storage and management …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Apache (HTTPD) บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Apache (HTTPD) บน Rocky Linux 9

Apache, also known as Apache HTTP server, has been one of the most widely used web server applications globally for the past few decades. It is a free, open-source web application software maintained by the Apache Software Foundation. Apache provides some powerful features …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง ClamAV บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง ClamAV Antivirus บน Rocky Linux 9

ClamAV is a versatile and powerful antivirus toolkit that can protect against such malicious software. One of its most important uses is on mail servers, which can scan incoming emails for viruses and other threats. It can also be used on file hosting …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง CMake บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง CMake Compiler บน Rocky Linux 9

CMake is a well-known compiler that has gained much popularity in recent years. The main reason for its popularity is that it is open-source and cross-platform, so developers can use it on any operating system they want and don’t have to worry about …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Htop บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Htop บน Rocky Linux 9

Htop is an excellent tool for anyone who wants a closer look at what’s happening inside their computer. It’s a text-based application, so it’s easy to use and doesn’t require fancy graphics. And best of all, it’s completely free and open-source! With Htop, …

อ่านเพิ่มเติม