วิธีการติดตั้ง Liquorix Kernel บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง Liquorix Kernel บน Rocky Linux 8

Liqourix Kernel is a free, open-source general-purpose Linux Kernel alternative to the stock kernel shipped with Rocky Linux. It features custom settings and new features and is built to provide a responsive and smooth desktop experience, especially for new hardware. Liquorix Kernel is …

อ่านเพิ่มเติม

เปิดใช้งานที่เก็บ PowerTools บน Rocky Linux 8

เปิดใช้งานที่เก็บ PowerTools บน Rocky Linux 8

ที่เก็บ PowerTools เป็นคอนเทนเนอร์ที่มีแพ็คเกจ ไลบรารี และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนามากมายสำหรับการสร้างจากซอร์สหรือติดตั้งแอปพลิเคชัน ที่เก็บส่วนใหญ่ใช้ PowerTools เพื่อเปิดใช้งาน รวมถึงแพ็คเกจเสริมยอดนิยมสำหรับที่เก็บ Enterprise Linux ใน …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งและเปิดใช้งาน EPEL / EPEL Next Repository บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้งและเปิดใช้งาน EPEL / EPEL NEXT Repository บน Rocky Linux 8

EPEL, which stands for Extra Packages for Enterprise Linux, is an open-source and free repository that provides extra packages for Enterprise Linux. The EPEL repository was created because Fedora contributors wanted to use Fedora packages they maintain on RHEL and other compatible distributions …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Discord บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง Discord บน Rocky Linux 8

Discord is a free voice, video, and text chat app used by tens of millions of people ages 13+ to talk and hang out with their communities and friends. Users communicate with voice calls, video calls, text messaging, media, and files in private …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง MySQL 8.0 บน Rocky Linux 8

ติดตั้ง MySQL 8 Rocky Linux 8

MySQL is a relational database management system based on SQL (Structured Query Language). It is one of the most widely used database software for several well-known applications that utilize it. MySQL is used for data warehousing, e-commerce, and logging applications, but its most …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง / เปิดใช้งาน RPM Fusion บน Rocky Linux 8

ติดตั้ง RPM Fusion Rocky Linux 8

RPM Fusion is a repository of add-on packages for Rocky Linux and EL+EPEL that a group of community volunteers maintains. RPM Fusion is not a standalone repository but an extension of Rocky Linux’s default packages that could not be included due to Rocky …

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง KDE Plasma Desktop บน Rocky Linux 8

ติดตั้ง KDE Plasma Rocky Linux 8

The name KDE comes from “K Desktop Environment.” It is a free, open-source desktop environment for those not familiar with KDE Desktop. It provides Linux users on various distributions an alternative graphical interface to customize their desktop environment and applications for everyday use …

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง/อัพเกรด PHP 8.1 บน Rocky Linux 8

PHP 8.1 is a significant update of the PHP language released on November 25, 2021. This is a standard upgrade in the future from the existing PHP 8.0 release. The new PHP 8.1 brings enums, fibers, never return type, final class constants, intersection …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Xfce Desktop บน Rocky Linux 8

ติดตั้ง Xfce Rocky Linux

Xfce is a lightweight free, open-source desktop environment for UNIX-like operating systems. It is designed to be fast and light on system resources while visually appealing than the default desktop environments that ship with most operating systems. Xfce is very popular with older …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง ImageMagick บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง ImageMagick บน Rocky Linux 8

ImageMagick is a free, open-source application installed as a binary distribution or as a source code. ImageMagick can convert, read, write and process raster images. ImageMagick is also available across all major platforms, including Android, BSD, Linux, Windows, Mac OSX, iOS, and many others. In the …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง WordPress ด้วย LEMP Stack บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง WordPress ด้วย LEMP (Nginx, MariaDB และ PHP) บน Rocky Linux 8

WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่โดดเด่นที่สุดที่เขียนด้วย PHP รวมกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MariaDB คุณสามารถสร้างและดูแลไซต์ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บหรือการเขียนโค้ดมาก่อน WordPress เวอร์ชันแรกถูกสร้างขึ้นในปี 2003 โดย Matt Mullenweg …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Apache (HTTPD) ด้วย Let's Encrypt TLS/SSL บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Apache (HTTPD) ด้วย Let's Encrypt TLSSSL บน Rocky Linux 8

Apache หรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ Apache HTTP เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เป็นซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชันโอเพ่นซอร์สฟรีที่ดูแลโดย Apache Software Foundation Apache นำเสนอคุณสมบัติที่ทรงพลังด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน Rocky Linux 8

Sails.js is a Javascript framework that you can use to easily and quickly build customized enterprise-grade for Node.js. It resembles the MVC architecture from such frameworks as Ruby on Rails, but with improved support for the more data-oriented modern style of developing web applications …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งหรือเปิดใช้งานห้องนักบินบน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้งหรือเปิดใช้งานห้องนักบินบน Rocky Linux 8

Cockpit เป็นตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลฟรีที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ GNU/Linux Cockpit เป็นอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกบนเว็บสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีไว้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ Linux จนถึงผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้ดูแลระบบ ห้องนักบินทำให้ค้นพบ Linux ได้ ทำให้ทุกคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มผู้ใช้ใน Sudoers บน Rocky Linux

วิธีเพิ่มผู้ใช้ใน Sudoers บน Rocky Linux

When installing Rocky Linux, the user account that was created during the initial setup has sudo rights. However, there may be a need to add additional sudo users or to remove the access. This is a straightforward process with a few commands. In the following …

อ่านเพิ่มเติม