วิธีการติดตั้ง Arduino IDE บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Arduino IDE บน Linux Mint 21 LTS

The Arduino IDE is a fantastic software that allows you to write code for your Arduino board and upload it without switching between different programs. The editor has assisted editing enabled by the compiler, so you can do everything from within one program …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง OBS Studio บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง OBS Studio บน Linux Mint 21 LTS

OBS Studio is a free, lightweight open-source, cross-platform screencasting software for screen recording, camera image, and sound record. OBS Studio also makes it easier for those new to the world of live streaming as it is designed to be simple to use, comes …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง PlayOnLinux บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง PlayOnLinux บน Linux Mint 21 LTS

PlayOnLinux is a versatile piece of software that allows Linux users to install a wide range of Windows-based applications. Not only does it allow for the installation of games, but it also supports office applications, web browsers, and even Apple iTunes. Furthermore, the …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Chromium Browser บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Chromium Browser บน Linux Mint 21 LTS

Chromium is an open-source browser project that was first launched in 2008. The project aims to build a safer, faster, and more stable way for all users to experience the web. To do this, the Chromium codebase is constantly being improved, with new …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Kdenlive บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Kdenlive บน Linux Mint 21 LTS

Kdenlive is a powerful video editing tool that offers a wide range of features for novice and experienced users. The software is based on the MLT Framework, KDE, and Qt, and a small team of passionate developers is constantly developing it. One of …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Telegram บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Telegram บน Linux Mint 21 LTS

Telegram is a free, cross-platform messaging app with end-to-end encryption. It’s famous for providing video calling and other missing features from Facebook or Twitter – one of its main attractions! The application also has no ties between them (the big social media companies), …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง OpenRGB บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง OpenRGB บน Linux Mint 21 LTS

While LEDs are now ubiquitous, with most devices coming with some form of backlighting, there is still a lack of standardization in the industry. Finding software that works with all your devices can make it challenging. OpenRGB seeks to solve this problem by …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Brightness Controller บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Brightness Controller บน Linux Mint 21 LTS

At one point, Desktop Dimmer was a popular application to control screen brightness. However, the Desktop Dimmer application is now outdated and no longer works in Linux Mint 21. The best possible alternative to the Desktop Dimmer application is Brightness Controller, a graphical …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง SMPlayer บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง SMPlayer บน Linux Mint 21 LTS

SMPlayer เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีที่สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใดก็ได้ มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา ทำให้การเพลิดเพลินกับวิดีโอโปรดของคุณเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็ตามรอบตัวคุณ! ส่วนหน้าที่เรียกว่า SMplayer …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง FFmpeg บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง FFmpeg บน Linux Mint 21 LTS

FFmpeg is a free, open-source multimedia framework that can decode and encode just about any file type. With its ability to transcode almost all media files created on different platforms, it’s no wonder why this program has become so popular among those looking …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Microsoft Teams บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Microsoft Teams บน Linux Mint 21 LTS

Microsoft Teams is a proprietary business communication platform developed by Microsoft. It is a collaboration application built for chat, calling, collaboration, and meetings all in one place to make it easier for teams to stay organized and connected than using several other communication …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Linux Mint 21 LTS

As a Photoshop alternative, GIMP has been getting better each year. The program can be used for graphic design, photo editing, image conversion, and even making digital paintings with various features and functions. Despite being a free and open-source program, GIMP provides users …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีอัปเกรดเป็น Linux Mint 21 Vanessa

วิธีอัปเกรดเป็น Linux Mint 21 'Vanessa'

The Vanessa release of Linux Mint 21.0 has Cinnamon 5.4 and the 5.15 LTS Linux Kernel. This is the first major release in the Linux Mint 21 series, which most would know is based on Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. The primary focus …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง TeamViewer บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง TeamViewer บน Linux Mint 21 LTS

Founded in 2005, TeamViewer is a German company that provides remote connectivity solutions. The company offers a range of products that allow users to securely access and control devices remotely, regardless of location. In addition to its desktop software, TeamViewer also provides mobile …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Discord บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Discord บน Linux Mint 21 LTS

In the world of online gaming, Discord has been the reigning champion for the past few years. It has cemented its place as the go-to platform for gaming communities by partnering with major gaming companies and e-sports organizations. However, TeamSpeak self-hosted is making …

อ่านเพิ่มเติม