วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

FreeCAD เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองพาราเมตริก 3 มิติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวิศวกรรมเครื่องกลและสถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

วิธีการติดตั้ง Valentina บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Linux

วิธีการติดตั้ง Valentina บน Ubuntu 22.04 LTS

Valentina เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรูปแบบเสื้อผ้าที่แจกจ่ายตามรูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ แนวคิดหลักของแนวคิดนี้คือการผสมผสาน