วิธีการติดตั้ง Brightness Controller บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Brightness Controller บน Ubuntu 22.04 LTS

มีอยู่ช่วงหนึ่ง Desktop Dimmer เป็นแอปพลิเคชั่น Ubuntu ยอดนิยมที่ใช้ในการควบคุมความสว่างของหน้าจอ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชั่น Desktop Dimmer นั้นล้าสมัยแล้วและไม่ใช่