วิธีการติดตั้ง Jami บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Jami บน Ubuntu 22.04 LTS

Jami เป็นโซลูชันการสื่อสารแบบ peer-to-peer ที่ทรงพลังและปลอดภัย ซึ่งมีความสามารถด้านเสียง วิดีโอ และการแชท มันถูกพัฒนาโดย Savoir-faire Linux, แคนาดา

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Rocky Linux 9

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมแก้ไขกราฟิกแรสเตอร์แบบโอเพ่นซอร์สฟรีที่ใช้สำหรับการรีทัชและแก้ไขภาพ การวาดรูปแบบอิสระ การแปลงระหว่างรูปแบบต่างๆ

วิธีการติดตั้ง FreetuxTV บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

วิธีการติดตั้ง FreetuxTV บน Ubuntu 22.04 LTS

FreetuxTV เป็นโปรแกรมเล่น GTK WebTV และ Web Radio ฟรีสำหรับ Linux โครงการ FreetuxTV มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องเล่น WebTV ที่ทำงานบน Linux

วิธีการติดตั้ง GNU Emacs บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

วิธีการติดตั้ง GNU Emacs บน Ubuntu 22.04 LTS

GNU Emacs เป็นมากกว่าโปรแกรมแก้ไขข้อความ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้ระดับสูงอื่นๆ ที่แกนกลางของมันคือ an

วิธีการติดตั้ง GNU Radio บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

วิธีการติดตั้ง GNU Radio บน Ubuntu 22.04 LTS

GNU Radio เป็นชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาวิทยุที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDR) มีบล็อกการประมวลผลสัญญาณที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้ได้กับ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Debian 11 Bullseye

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพและ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Linux Mint 20

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Linux Mint 20

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพและ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน AlmaLinux 9

วิธีการติดตั้ง GIMP บน AlmaLinux 9

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน CentOS 9 Stream

วิธีการติดตั้ง GIMP บน CentOS 9 Stream

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Fedora 36 Linux

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Fedora 36 Linux

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Ubuntu 22.04 LTS

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักของมันอยู่ที่การออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน AlmaLinux 8

วิธีการติดตั้ง GIMP บน AlmaLinux 8

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักคือเน้นที่การออกแบบกราฟิกและ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Rocky Linux 8

GIMP หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย หน้าที่หลักคือเน้นที่การออกแบบกราฟิกและ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Ubuntu 20.04

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Ubuntu 20.04

GIMP เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีสำหรับแก้ไขกราฟิกแรสเตอร์โอเพนซอร์สที่ใช้เป็นหลักสำหรับการจัดการภาพและการแก้ไขภาพ การแปลงรหัสระหว่างรูปแบบภาพต่างๆ การวาดรูปแบบอิสระ และอื่นๆ อีกมากมายที่เชี่ยวชาญ

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Fedora 35

วิธีการติดตั้ง GIMP บน Fedora 35

GIMP เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีสำหรับแก้ไขกราฟิกแรสเตอร์โอเพนซอร์สที่ใช้เป็นหลักสำหรับการจัดการภาพและการแก้ไขภาพ การแปลงรหัสระหว่างรูปแบบภาพต่างๆ การวาดรูปแบบอิสระ และอื่นๆ อีกมากมายที่เชี่ยวชาญ