วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Atom บน Linux Mint 21 LTS

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สฟรีและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝัง พัฒนาโดย ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Debian 11 Bullseye

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สฟรีและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝัง พัฒนาโดย ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Ubuntu 20.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Ubuntu 20.04 LTS Fossa

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝังที่พัฒนาโดย GitHub …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Ubuntu 22.04 LTS

เรียนรู้วิธีติดตั้ง Atom Text Editor บน Ubuntu 22.04 LTS

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝังที่พัฒนาโดย GitHub …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Fedora 36 Linux

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Fedora 36 Linux

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สฟรีและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝัง พัฒนาโดย ...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง Atom Text Editor บน OS พื้นฐาน 6.0/6.1

ติดตั้ง Atom Text Editor บนระบบปฏิบัติการระดับประถมศึกษา 6

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝังที่พัฒนาโดย GitHub …

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ติดตั้ง Atom Text Editor บน Linux Mint 20.0/20.1/20.2/20.3

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Linux Mint 20

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝังที่พัฒนาโดย GitHub …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Atom Text Editor บน Fedora 35

ติดตั้ง Atom บน Fedora 35

Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและซอร์สโค้ดแบบโอเพ่นซอร์สฟรีและฟรีที่สนับสนุนข้ามแพลตฟอร์มมากมาย เช่น macOS, Linux และ Microsoft Windows พร้อมรองรับปลั๊กอินที่เขียนด้วย JavaScript และ Git Control แบบฝัง พัฒนาโดย ...

อ่านเพิ่มเติม