วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน Rocky Linux 9

Sails.js เป็นเฟรมเวิร์ก Javascript ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชัน Node.js ระดับองค์กร คล้ายกับสถาปัตยกรรม MVC ของเฟรมเวิร์กอย่าง Ruby on

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework บน AlmaLinux 9

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน AlmaLinux 9

Sails.js เป็นเฟรมเวิร์ก Javascript ที่คุณสามารถสร้างระดับองค์กรที่กำหนดเองสำหรับ Node.js ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คล้ายกับสถาปัตยกรรม MVC จากเฟรมเวิร์กเช่น Ruby

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง Sails.js Framework ด้วย Nginx บน Rocky Linux 8

Sails.js เป็นเฟรมเวิร์ก Javascript ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างระดับองค์กรที่กำหนดเองสำหรับ Node.js ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มันคล้ายกับสถาปัตยกรรม MVC จากเฟรมเวิร์กดังกล่าว