วิธีการติดตั้ง QCAD บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง QCAD บน Debian 11 Bullseye

QCAD เป็นแอปพลิเคชั่นร่างแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) ฟรีในสองมิติ (2D) ด้วย QCAD คุณสามารถสร้างภาพวาดทางเทคนิค เช่น แบบแปลนสำหรับอาคาร การตกแต่งภายใน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แผนผัง และไดอะแกรม QCAD ทำงานบน Windows, ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง KiCad บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง KiCad Suite บน Linux Mint 21 LTS

KiCad เป็นชุดซอฟต์แวร์ฟรีที่ช่วยให้ออกแบบและจำลองฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย มีสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการสำหรับการจับภาพแผนผัง เค้าโครง PCB (รวมถึงการเรนเดอร์ 3D) การดูไฟล์การผลิต และการจำลอง SPICE ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

FreeCAD เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองพาราเมตริก 3 มิติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวิศวกรรมเครื่องกลและสถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างแบบจำลองพาราเมตริก คุณสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดายโดยย้อนกลับไปที่ประวัติแบบจำลองของคุณและ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง KiCad บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง KiCad บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KiCad เป็นชุดซอฟต์แวร์ฟรีที่ทำให้ง่ายต่อการออกแบบและจำลองฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ มีสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการสำหรับการจับภาพแผนผัง เค้าโครง PCB (รวมถึงการเรนเดอร์ 3D) การดูไฟล์การผลิต และการจำลอง SPICE ...

อ่านเพิ่มเติม