วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง FreeCAD บน Ubuntu 22.04 LTS

FreeCAD เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองพาราเมตริก 3 มิติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวิศวกรรมเครื่องกลและสถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

วิธีการติดตั้ง Blender Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

วิธีการติดตั้ง Blender บน Ubuntu 22.04 LTS

Blender เป็นชุดการสร้าง 3D แบบโอเพ่นซอร์สฟรี รองรับไปป์ไลน์ 3 มิติทั้งหมด — การสร้างแบบจำลอง, การควบคุม, แอนิเมชั่น, การจำลอง, การเรนเดอร์, การรวมกัน, การเคลื่อนไหว