วิธีการติดตั้ง Avidemux บน Linux Mint 21 LTS

วิธีการติดตั้ง Avidemux บน Linux Mint 21 LTS

Avidemux เป็นแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซฟรีสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้นและแปลงรหัสไฟล์มัลติมีเดีย รองรับไฟล์หลายประเภท รวมถึง AVI, ไฟล์ MPEG ที่เข้ากันได้กับ DVD, MP4 และ ASF โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณที่หลากหลาย มันคือ …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Avidemux บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Avidemux บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Avidemux เป็นแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้นและแปลงรหัสไฟล์มัลติมีเดีย มันทันสมัยเพราะให้ผู้ใช้สามารถตัด เข้าร่วม แยก หมุนวิดีโอ เพิ่มตัวกรอง และรองรับ ...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง/อัปเกรด Avidemux บน Linux Mint 20 LTS

ติดตั้ง/อัปเกรด Avidemux บน Linux Mint 20 LTS

Avidemux เป็นแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้นและแปลงรหัสไฟล์มัลติมีเดีย มันทันสมัยเพราะให้ผู้ใช้สามารถตัด เข้าร่วม แยก หมุนวิดีโอ เพิ่มตัวกรอง และรองรับไฟล์ได้มากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง/อัปเกรด Avidemux บน Ubuntu 20.04 LTS

ติดตั้ง Avidemux บน Ubuntu 20.04 LTS

Avidemux เป็นแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้นและแปลงรหัสไฟล์มัลติมีเดีย มันทันสมัยเพราะให้ผู้ใช้สามารถตัด เข้าร่วม แยก หมุนวิดีโอ เพิ่มตัวกรอง และรองรับ ...

อ่านเพิ่มเติม