วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Debian 11 Bullseye

KeePassXC เป็นแอปพลิเคชันที่ใครก็ตามที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงสำหรับข้อมูลของตนสามารถใช้ได้ ฟีเจอร์ข้ามแพลตฟอร์มสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และอินเทอร์เฟซแบบเบาทำให้ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Fedora 36 Linux

วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Fedora 36 Linux

KeePassXC เป็นแอปพลิเคชันที่ใครก็ตามที่ต้องการมีความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับข้อมูลของตนสามารถใช้ได้ ฟีเจอร์ข้ามแพลตฟอร์มสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และอินเทอร์เฟซแบบไลท์ …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง KeePassXC บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KeePassXC เป็นแอปพลิเคชันที่ใครก็ตามที่ต้องการมีความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับข้อมูลของตนสามารถใช้ได้ ฟีเจอร์ข้ามแพลตฟอร์มสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และอินเทอร์เฟซแบบไลท์ …

อ่านเพิ่มเติม