วิธีการติดตั้ง QCAD บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง QCAD บน Debian 11 Bullseye

QCAD เป็นแอปพลิเคชั่นร่างแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) ฟรีในสองมิติ (2D) ด้วย QCAD คุณสามารถสร้างภาพวาดทางเทคนิค เช่น แบบแปลนสำหรับอาคาร การตกแต่งภายใน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แผนผัง และไดอะแกรม QCAD ทำงานบน Windows, ...

อ่านเพิ่มเติม