วิธีการติดตั้ง Valentina บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Linux

วิธีการติดตั้ง Valentina บน Ubuntu 22.04 LTS

Valentina เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรูปแบบเสื้อผ้าที่แจกจ่ายตามรูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ แนวคิดหลักของแนวคิดนี้คือการผสมผสาน