วิธีการติดตั้ง Htop บน Rocky Linux 9

วิธีการติดตั้ง Htop บน Rocky Linux 9

Htop เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมมากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคอมพิวเตอร์ของตนอย่างละเอียดถี่ถ้วน มันเป็นแอปพลิเคชันแบบข้อความจึงเป็นเรื่องง่าย

ติดตั้ง Htop Viewer บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Htop บน Ubuntu 22.04 LTS

Htop เป็นโปรแกรมดูกระบวนการเชิงโต้ตอบแบบโอเพนซอร์ซข้ามแพลตฟอร์มฟรี เป็นแอปพลิเคชันโหมดข้อความ (สำหรับคอนโซลหรือเทอร์มินัล X) และต้องใช้ ncurses เทอร์มินัล UI

ติดตั้งยูทิลิตี้ Htop Interactive Viewer บน Rocky Linux 8

วิธีการติดตั้ง Htop บน Rocky Linux 8

Htop เป็นโปรแกรมดูกระบวนการเชิงโต้ตอบแบบโอเพนซอร์ซข้ามแพลตฟอร์มฟรี เป็นแอปพลิเคชันโหมดข้อความ (สำหรับคอนโซลหรือเทอร์มินัล X) และต้องใช้ ncurses เทอร์มินัล UI

ติดตั้ง HTOP บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Htop บน Debian 11 Bullseye

Htop เป็นโปรแกรมดูกระบวนการเชิงโต้ตอบแบบโอเพนซอร์ซข้ามแพลตฟอร์มฟรี เป็นแอปพลิเคชันโหมดข้อความ (สำหรับคอนโซลหรือเทอร์มินัล X) และต้องใช้ ncurses เทอร์มินัล UI