วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Arch Linux

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Arch Linux

Sysdig เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบโอเพ่นซอร์สที่ทรงพลังซึ่งสามารถบันทึกและตรวจสอบสถานะระบบและกิจกรรมบนระบบที่ใช้ Linux ได้ Sysdig สามารถเขียนสคริปต์ได้ใน Lua และมีอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งและ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง sysdig บนเดเบียน 11 เป้า

Sysdig เป็นโอเพ่นซอร์ส การสำรวจระดับระบบ: บันทึกสถานะและกิจกรรมของระบบจากระบบที่ทำงานบน Linux เช่น Debian 11 จากนั้นบันทึก กรอง และวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การตรวจสอบ และการดีบัก ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Ubuntu 22.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Sysdig เป็นโอเพ่นซอร์ส การสำรวจระดับระบบ: บันทึกสถานะและกิจกรรมของระบบจากระบบที่ทำงานบน Linux เช่น Ubuntu 22.04 จากนั้นบันทึก กรอง และวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การตรวจสอบ และการดีบัก ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Ubuntu 20.04 LTS

วิธีการติดตั้ง Sysdig บน Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Sysdig เป็นโอเพ่นซอร์ส การสำรวจระดับระบบ: บันทึกสถานะและกิจกรรมของระบบจากระบบที่ทำงานบน Linux เช่น Ubuntu 20.04 จากนั้นบันทึก กรอง และวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การตรวจสอบ และการดีบัก ...

อ่านเพิ่มเติม